Direkterapport om regjeringsendringene.

Det ligger an til flere rokeringer i regjeringen.

 • Statministeren kommer ikke med noen offisielle uttalelser på Slottsplassen. De offisielle uttalelsene kommer i regjeringens representasjonsbolig klokken 10.15. Nå skal det kun overrekkes blomster og gratulasjoner. 
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 8:46:16 AM
 • Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene: 

  Kl. 11.15: Landbruks- og matdepartementet – Listhaug og Jon Georg Dale.
  Kl. 11.25: Nærings- og fiskeridepartementet – Elisabeth Aspaker og Per Sandberg.
  Kl. 11.50: Kulturdepartementet – Thorhild Widvey og Linda Cathrine Hofstad Helleland.
  Kl. 12.05: Arbeids- og sosialdepartementet – Robert Eriksson og Anniken Hauglie.
  Kl. 12.30: Justis- og beredskapsdepartementet – Sylvi Listhaug og Anders Anundsen/Solveig Horne.
  Kl. 12.30: Utenriksdepartementet – Vidar Helgesen og Elisabeth Aspaker.
  Kl. 13.00: Klima- og miljødepartementet – Tine Sundtoft og Vidar Helgesen.
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 8:49:13 AM
 • En rad med svarte statsrådbiler ankommer regjeringens representasjonsbolig kort tid før statsminister Erna Solbergs pressekonferanse 10.15.

  av Birgitte Iversen via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 8:54:28 AM
 • Det blir endring også i representantkabalen på stortinget. 

  Én av dem som skal inn på Stortinget er Torhild Aarbergsbotten (H), skriver NRK

  Som Høyres tredjekandidat i Sør-Trøndelag var hun i løpet av valgnatta inne og ute av tinget hele fire ganger. Da alle stemmene var talt opp, endte Aarbergsbotten med å bli vararepresentant for Linda Hofstad Helleland.

  Etter Erna Solbergs utskiftninger og rokeringer, er Aarbergsbotten stortingsrepresentant.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:00:15 AM
 • Stortingsplassen til Per Sandberg overtas av Lill Harriet Sandaune fra Sør-Trøndelag Frp.

  Robert Eriksson (Frp) og Thorhild Widvey (H) skal ut av regjeringen. De to er ikke stortingsrepresentanter. 

  Anniken Haugli fra Oslo Høyre skal inn i regjering. Hun er ikke stortingsrepresentant.
 • Tine Sundtoft skal ut av regjeringen, og havner dermed på Stortinget. 

  Hun har vært fast stortingsrepresentant for Aust-Agder Høyre siden 2005. Sundtoft på tinget betyr i sin tur at det blir en endring i kabalen av stortingsrepresentanter for Aust-Agder. Hvem som ryker ut er uvisst.
  Foto: Berit Roald / NTB Scanpix 


  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:03:29 AM
 • Her er oversikten over alle endringer blant statssekretærene. 

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:17:28 AM
 • Statsminister Erna Solberg kommer inn sammen med sine nye statsråder. 
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:23:44 AM
 • –Det vi vet er at fornyelse er viktig, og at det å slippe til nye og yngre krefter i regjeringen er viktig fremover, sier Erna Solberg når hun skal presentere sine nye statsråder onsdag. 
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:24:57 AM
 • De nye og omrokkerte statsrådene toger inn til statsministerens pressekonferanse.

  av Birgitte Iversen via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:25:31 AM
 • –Den endringen vi har gjort er ikke fremprovosert av noe annet enn at vi ønsker å gjøre ting litt annerledes i regjering, understreker Solberg. 
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:25:52 AM
 • Vi har behov for å gjøre arbeidet i regjeringen på litt nye måter, innledet statsminister Erna Solberg, da hun presenterte regjeringens nye statsråder.

  av Birgitte Iversen via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:27:22 AM
 • –Vi har viktige og store oppgaver foran oss. Vi skal følge opp vedtak fra Paris, vi skal gjennomføre det grønne skiftet, vi må håndtere den pågående flyktningkrisen på best mulig måte. Vi skal sikre arbeidsplasser og bære Norge gjennom den omstillingen som vi må gjennom. Fremtids-Norge skal ha grønnere og flere arbeidsplasser,samt løse flere oppgaver for folk gjennom bedrede systemer, uttalte statsministeren  
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:29:18 AM
 • –Justisdepartementet og arbeidsområdet for en statsråd ble for stort. Det er mange fordeler ved å se utlendings-feltet i sammenheng. Men spesielt nå under flyktningkrisen, sier Solberg om opprettelsen av den nye posten som innvandrings- og integreringsminister, som Sylvi Listhaug vi ta. 
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:31:36 AM
 • –Tine Sundtoft har vært med på å utvikle en god klimaavtale i Paris. Hun har bidratt på vegne av Norge, og resultatene høstet vi på lørdag med enigheten i Paris. Hun har selv signalisert at hun ønsket avløsning etter Paris. Hun kommer til å stå som en av dem har flyttet Norge og verden i klimapolitikken, sier Solberg om byttet av Tine Sundtoft som Klimaminister. 
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:33:19 AM
 • Statsminister Erna Solberg (H) roser Frps Robert Eriksson for jobben han har gjort som arbeids- og sosialminister. Onsdag ble han byttet ut med Høyres Anniken Hauglie.

  – Jeg er veldig glad for at Anniken takket ja til jobben som ny arbeids- og sosialminister. Hun har bred politisk erfaring, har vært tidligere sosialbyråd i Oslo og skolebyråd, sa Solberg på en pressekonferanse onsdag formiddag.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:51:27 AM
 • YS gratulerer Anniken Hauglie som ny arbeids- og sosialminister

  – Det er flere store oppgaver og saker som står foran oss i 2016, som høy arbeidsledighet, flyktningsituasjonen, arbeidstidsutvalgets rapport og pensjon. Vi håper å jobbe godt og tett med den nye statsråden i disse og andre saker, sier YS-leder Jorunn Berland.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:52:20 AM
 • Med Sylvi Listhaug (Frp) som innvandrings- og inkluderingsminister får vi en sterk duo i Justisdepartementet, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

  Listhaug overtar innvandringsoppgavene fra justisminister Anders Anundsen (Frp) og integreringsarbeidet fra statsråd Solveig Horne (Frp).

  – Etter to år i regjering med Listhaug vet vi at hun vil sette sitt preg på dette. Samtidig kommer hun til å bygge på to sterke statsråders innsats, sa Solberg. 

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:53:24 AM
 • Jon Georg Dale (Frp) blir ny landbruksminister. Det bekrefter statsminister Erna Solberg (H) onsdag morgen.

  – Han er regjeringens yngste statsråd, og for oss andre heter han Goggen. Dale følger opp tradisjonen regjeringen har med å komme fra et småbruk på Sunnmøre. Han er erfaren sauebonde og har jobbet som kjøttskjærer, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen onsdag.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:54:09 AM
 • –Per er først og fremst en veldig engasjert politiker, han kommer til å være en viktig statsråd for en viktig næring i Norge. Han kommer utmerket godt til å klare jobben som statsråd og fiskeriminister, sier finansminister Siv Jensen til TV2 onsdag. 


  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:56:14 AM
 • Statsminister Erna Solberg (H) la særlig vekt på partikollega Elisabeth Aspakers brede erfaring da hun presenterte regjeringens nye europaminister.

  Den tidligere fiskerministeren tar over jobben etter Vidar Helgesen som blir ny miljøminister etter Tine Sundtoft, mens Per Sandberg (Frp) tar over etter Aspaker.

  – Aspaker har erfaring fra nesten alt på Stortinget. Det er bra ballast å ha med seg når hun skal følge opp saker som har med EU å gjøre. Hun kjenner alle deler av det norske samfunnet. En bredere portefølje for å koordinere er det vel få som har, sa Solberg.

  Hun la til at Aspakers erfaring som fiskeriminister også kommer godt med siden det er et felt der det også er mange viktige saker opp mot EU.

  – Hun skal også være samarbeidsminister og der vil Norden i Europa være et hovedtema, sa statsminister Erna Solberg.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 9:57:42 AM
 • – Vidar Helgesen må gjennom en større omstilling enn oljebransjen, når han nå skal gå fra å selge norsk gass i EU til å oppfylle Norges klimamål, sier Bellona-leder Frederic Hauge.


  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:00:52 AM
 • Med utnevnelsen av Linda Hofstad Helleland (H) som kulturminister, blir hun og ektemannen Trond Helleland, parlamentarisk leder for Høyre, et mektig par i norsk politikk.

  Men onsdagens utnevnelse av kulturminister får ingen betydning for mannens rolle som parlamentarisk leder, slo statsminister Erna Solberg (H) kategorisk fast da hun presenterte regjeringsendringene onsdag.

  – Vi kan ikke gripe inn og endre politiske karrierer selv om de møter hverandre på Stortinget og blir glad i hverandre, var statsministerens klare svar.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:01:59 AM

 • Regjeringen Solbergs nye tropp stilte opp i vinterkulda onsdag morgen. Snart er det klart for nøkkeloverrekkelser mellom de ulike statsrådene. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix 


  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:05:23 AM
 • Norges Bondelag tror ikke den nye landbruks- og matministeren vil gjennomføre store endringer i næringen, mens småbrukarlaget håper på et skifte.

  – Vårt ønske, og gode råd til Jon Georg Dale (Frp), er å bli kjent med og lytte til innspill fra mangfoldet vi har i norsk landbruk, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, som vil invitere Dale til et møte så fort som mulig.
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:12:32 AM
 • Den nye landbruksministeren Jon Georg Dale (Frp) på plass i sitt nye kontor onsdag formiddag. Her med avtroppende landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp), som er på vei til Justisdepartementet.

  av Markus Weisser, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:16:42 AM


 • av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:24:01 AM
 • Statsminister Erna Solberg (H) er sikker på at Frp-nestleder Per Sandberg skjønner at det er forskjell på å være statsråd og frittalende stortingspolitiker.

  Arbeidsom og arbeidsvillig er merkelappene statsministeren setter på sin nye fiskeriminister.

  – Han kjemper for gjennomslag for sin politikk, men er absolutt i stand til å finne gode kompromisser, sa Solberg da hun presenterte sine nye statsråder under en pressekonferanse i regjeringens representasjonsbolig onsdag.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix 
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:28:49 AM


 • av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:30:28 AM
 • Sylvi Listhaug får en krevende jobb som ny innvandrings- og integreringsminister, sier Frp-leder Siv Jensen.

  Listhaug overtar innvandringsoppgavene fra justisminister Anders Anundsen (Frp) og integreringsarbeidet fra statsråd Solveig Horne (Frp).

  – Det å være innvandring og integreringsminister i en tid med store utfordringer kommer til å kreve mye av Sylvi, men hun har stor arbeidskapasitet og et stort engasjement. Hun kommer til å lene seg på det arbeidet Anders Anundsen og Solveig Horne har gjort allerede, sier Jensen. 

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:35:30 AM
 • Erna Solbergs valg om å opprette en egen ministerpost for innvandring og integrering er et klokt grep, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

  – Dette vil sikre en mer enhetlig ledelse på dette området, som jo er blitt større og mer krevende, sier Hareide til NTB.

  Listhaugs jobb vil nå først og fremst bli å få til en god dialog med alle berørte parter, sier KrF-lederen. Men sleivspark som «godhetstyranni» om folk som stiller opp for flyktninger, bør hun holde seg for god til framover.

  – Det var en litt uheldig kommentar, konstaterer han.
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:45:10 AM
 • – Dette er en kraftfull og voksende næring, men enkelt, det tror jeg ikke jobben som fiskeriminister blir, fastslo Frp-nestleder Per Sandberg da han overtok nø
  Per Sandberg overtar som fiskeriminister etter Elisabeth Aspaker. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix 

  kkelen til sitt nye kontor onsdag.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:47:53 AM

 • – Det er klart at dette er en utfordrende jobb. Landbruket er i omstilling, den jobben fortsetter, og det er et tungt ansvar å bære, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.
  Den ferske statsråden opplyser at han i løpet av onsdagen vil ta initiativ til å raskt få på plass et møte med bondeorganisasjonene.
  av Markus Weisser, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:50:42 AM
 • –Det er en utrolig stor glede for meg og overrekke nettopp dette kortet til deg! Du er nysgjerrig, vitebegjærlig, du er opptatt av kultur i sitt brede sortiment og her vet jeg at du er på hjemmebane, sa Widvey til Helleland under overrekkelsen. 

  Hun la til at hun var glad for å slippe å gi kortene til en sosialist som hun selv mente hadde makulert alle Høyres gode ideer. 

  –Jeg håper fortsatt at jeg kan ringe til deg når det blir noen tøffe slag, sa Helleland til Widvey etter mottakelsen. 

  Widvey innrømmet at det var vemodig å slutte i jobben, men uttalte også at det var viktig at nye generasjoner slapp til, samtidig som hun påpekte at hun var gammel nok til å kunne være Hellelands mor. 

  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix 


 • – Jeg tror jeg skal sette mitt preg på ting, sa den nye mat- og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) da han fikk overlevert nøkkelen til sitt nye kontor i Landbruksdepartementet.

  – Det er helt fantastisk å overlevere nøkkelen til en ny sunnmøring. Da vet vi at den er i gode hender, sa Sylvi Listhaug (Frp) da hun overleverte nøkkelen til Dales nye kontor onsdag.

  Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix


  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 10:58:24 AM
 • Miljøorganisasjoner mener Vidar Helgesen må ta på seg sjumilsstøvler som Norges nye klima- og miljøminister.

  – Helgesen har veldig mye å gjøre umiddelbart bare for å gjennomføre klimaforliket og kutte utslippene i Norge med 7-8 millioner tonn innen 2020. Men han må også ta et stort steg videre for å føre norsk klimapolitikk over på 1,5 gradersmålet fra Parisavtalen, sier Marius Holm fra miljøstiftelsen Zero i en pressemelding.
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:04:36 AM
 • Natur og Ungdom mener at den nye klimaavtalen i Paris betyr at oljeboring i Arktis må skrinlegges.

  – Fortsatt oljebonanza i nord passer ikke inn i en under 1,5 grader varmere verden. Her må Helgesen ta på boksehanskene, sier organisasjonens leder Arnstein Vestre.
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:05:52 AM
 • Bellona mener Helgesen må gjennom en større omstilling enn oljebransjen, når han nå skal gå fra å selge norsk gass i EU til å oppfylle Norges klimamål.

  Bellona-leder Frederic Hauge, som roser arbeidet Tine Sundtoft og den norske delegasjonen gjorde under klimaforhandlingene i Paris, mener at Helgesen har fått store sko og fylle.

  – Sundtoft bidro til en ambisiøs klimaavtale i Paris. Helgesen har svært god kunnskap om EU. Den kunnskapen må han bruke for å skaffe Norge et europeisk marked for norsk, grønn eksportindustri, sier Hauge. 

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:07:42 AM
 • Å samle ansvaret for integrering og innvandring hos én statsråd er feil vei å gå, mener SV-leder Audun Lysbakken.

  – Vi vet av tidligere erfaringen at integreringspolitikken lider når den blir slått sammen med asylpolitikken. Integreringen havner helt i skyggen, sier Lysbakken til NTB.
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:21:12 AM
 • Omstokkingen i regjeringen vil ikke innebære noen merkbare endringer i politikken, tror Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

  – Dette er en ren personkabal, sier Vedum til NTB.

  Personlig er han mest overrasket over at Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg er blitt ny fiskeriminister.

  – Jeg ante ikke at han var opptatt av fiskeripolitikk. Men jeg får bare ønske ham lykke til, humrer Vedum.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:25:51 AM
 • Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er på plass i Justisdepartementet for å motta nøkkelen til sitt nye kontor.

  av Markus Weisser, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:31:23 AM
 • Cicero-forsker mener Vidar Helgesen (H) er et naturlig valg som ny klima- og miljøminister.

  – Etter Parisavtalen er neste steg å forhandle med EU om å oppfylle klimamålene. Da er Vidar Helgesen, som har hatt ansvaret for Norges forhold til EU, ikke et overraskende navn, sier Anne Therese Gullberg ved Cicero.

  Norge ble i september formelt invitert av EU til samarbeidet om felles oppfyllelse av klimamålene fram mot 2030.

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:51:10 AM
 • Påtroppende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier hun har store sko å fylle, men at hennes viktigste oppgave er å få folk i jobb.

  Den nye arbeidsministeren møtte avtroppende statsråd Robert Eriksson i arbeids- og sosialdepartementet onsdag under nøkkeloverrekkelsen.

  – Jeg får ansvaret for noen av de viktigste oppgavene i hele samfunnet. Jeg er særlig opptatt av de unge som faller utenfor arbeidsmarkedet, og vi har også utfordringer med Nav. Jeg vet på godt og vondt hva jeg har i vente i den nye jobben, men det viktigste for meg er å få folk tilbake i arbeid, sier Anniken Hauglie.  Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix   av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:53:58 AM
 • Innstramminger i flyktningpolitikken var ordet som gikk igjen da Sylvi Listhaug (Frp) overtok nøkkelen til innvandrings- og integreringspolitikken fra Anders Anundsen (Frp) og Solveig Horne (Frp).

  – Jeg er glad jeg nå har et bredt politisk flertall bak meg for å stramme inn. Jeg gleder meg til å gjennomføre denne politikken. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å holde tilstrømningen nede og sørge for at de som skal ut sendes raskest mulig ut, sa Listhaug.

  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix   av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 11:56:47 AM
 • Fiskerinæringen har tro på at Per Sandberg er riktig type til å ta fatt på utfordringene i fiskerinæringen.

  –Sandberg er veldig direkte og tydelig, og det passer kysten godt, sier fagsjef Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. NSL er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen.

  Han mener det er viktig at Sanberg klarer å rydde opp i diskusjonen om faktagrunnlaget når det gjelder lus og rømt oppdrettslaks. 

  Det er viktig å få et riktig faktagrunnlag og enighet om tiltak som må iverksettes, sier Reppe, som tror at Sandberg er såpass tøff at han kan klare å skape en etterlengtet ro i bransjen.
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 12:00:18 PM

 • Julie Brodtkorb (H) er ny stabssjef ved Statsministerens kontor, men er altså ikke statsråd som forgjengeren, den nyslåtte klimaminister Vidar Helgesen.


  – Det er ikke lenger behov for å ha en egen statsråd ved Statsministerens kontor, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte de nye statsrådene under en pressekonferanse onsdag.
  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix 

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 12:03:30 PM
 • Norges nye innvandringsminister må lykkes med å få til den beste og mest humane integreringspolitikken i Europa, fastslår Venstre-leder Trine Skei Grande.

  Tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) fikk onsdag oppdraget med å bekle den nye ministerposten.

  – Hennes ansvar blir å sørge for at flyktninger som kommer hit, raskt integreres i det norske samfunnet. Nøkkelen til god integrering er bedre språkopplæring, arbeid og utdanning, sier Skei Grande, som også vektlegger at de mest sårbare flyktningene må tas hånd om, og fremhever spesielt barn på flukt. 

  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 12:12:57 PM
 • Høyres Marit Berger Røsland er en av tre statssekretærer som skal jobbe for den nyutnevnte innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug (Frp).

  37-åringen er utdannet jurist som sin mann og kommer fra stillingen som statssekretær ved Statsministerens kontor. Jøran Kallmyr (Frp) og Hanne Iversen (Frp) er Listhaugs to øvrige statssekretærer.
  av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 12:14:43 PM
 • Utnevnelsen av en egen innvandringsminister er en erkjennelse av regjeringens nølende handlekraft på dette området, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

  – Vi erfarte i høst at Justisdepartementet reagerte veldig sent da flyktningstrømmen kom over Storskog, sier Støre til NTB

  I motsetning til sine tidligere rødgrønne allierte, som er kritiske til å samle ansvaret for innvandring og integrering, har Ap-lederen forståelse for at statsminister Erna Solberg vil organisere arbeidet på en annen måte.

  Foto: Vergard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix   av Signe Rosenlund-Hauglid, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 12:22:05 PM
 • Mens Høyre lar to unge kvinner rykke opp til statsrådsplass, har Frp ingen nye kvinner å plassere ved kongens bord i denne omgang.

  Da statsminister Erna Solberg (H) valgte å stokke om på regjeringskabalen onsdag, ga hun to av ministerpostene til de unge, fremadstormende høyrekvinnene Linda Hofstad Helleland og Anniken Hauglie.
  – Det er viktig å slippe nye og yngre krefter til, fastslo statsministeren da hun presenterte den nye regjeringen onsdag.
  Derimot rykker ingen nye Frp-kvinner opp som statsråder i denne omgang.
  – Høyre har flere kvinner som har hatt styringserfaring og dermed er kvalifisert for å bli statsråder, sier Solberg til NTB som en forklaring.
  av Alexander Vestrum, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 1:40:05 PM
 • Opposisjonen er delt i synet på om det er klokt å samle ansvaret for innvandring og integrering hos én statsråd. Men partilederne advarer Sylvi Listhaug mot å føre for hard Frp-politikk.

  Flere setter sin lit til at asylforliket som Stortinget har forhandlet fram, skal binde Listhaug til et detaljert veikart for integreringen av titusenvis av flyktninger framover.
  – Det vil jo være en marsjordre for Listhaug for hvordan integreringen skal foregå, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.
  av Alexander Vestrum, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 1:41:54 PM


 • av Alexander Vestrum, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 3:12:06 PM


 • av Alexander Vestrum, NTB via Norsk Telegrambyrå (NTB) 12/16/2015 3:21:43 PM
Leveres av ScribbleLive Content Marketing Software Platform